Projectmanagement

Een professionele aanpak van evenementen

Jan Verhaar 9789047301172 | 8e druk, 2009 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

De 9e druk wordt in augustus verwacht. Klik hier voor meer informatie.
 
Klik hier voor de Engelstalige versie van deze uitgave, Project Management.

Projectmanagement
biedt handvatten om van een creatief idee via een doortimmerd projectplan tot een succesvol en professioneel evenement te komen. Aan de orde komen creatieproces, begroting, financiering, budgetbewaking, tijdsplanning, projectorganisatie, marketing en communicatie. Alle benodigde instrumenten, werkmodellen en formats voor projectrapporten en contracten zijn erin opgenomen.

In deze 8e herziene druk van Projectmanagement zijn de suggesties van gebruikers verwerkt. De structuur van het boek is gewijzigd en er zijn verschillende inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Deel I geeft nu een inleiding in de methodiek. Met deze basiskennis kunnen de studenten zelfstandig aan het werk gaan waarbij zij de stappenplannen gebruiken die in deel II worden beschreven. In deel III volgt een theoretische verdieping in de verschillende technieken en modellen.
Resultaat is een geheel vernieuwde uitgave waarmee organisatoren van evenementen en studenten direct aan de slag kunnen.

Bij deze druk is een handige website beschikbaar (www.projectmanagement.boom.nl) waar studenten de theorie uit het boek kunnen oefenen. De website biedt open vragen en multiplechoicevragen. De hints bij de vragen leiden de student direct naar de paragraaf waarop de vraag betrekking heeft in de online-versie van het boek. Daarnaast kan de student zelf definities maken; zo leert de student de betekenis van de kernbegrippen van de hoofdstukken.

Doelgroep

Projectmanagement is primair bedoeld voor gebruik binnen het hoger onderwijs. Het biedt studenten van allerlei studierichtingen waarin het vak projectmanagement (van evenementen) in het opleidingspragramma is opgenomen de mogelijkheid zich een professionele aanpak van het project eigen te maken. Daarnaast kunnen ook mensen die in de beroepspraktijk te maken krijgen met het opzetten van een (evenementen) project een belangrijk houvast hebben aan dit boek.

Auteursinformatie

Jan Verhaar is als projectleider en docent projectmanagement verbonden aan de School of Communication, Media and Music van Hogeschool INHOLLAND, vestiging Haarlem.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag