Lokale politiek in Nederland

De logica en dynamiek van plaatselijke politiek

Marcel Boogers 9789059315426 | 2e druk, 2010
Budh

Beschrijving

Het is een populaire misvatting dat er in de gemeente geen ‘echte’ politiek wordt bedreven. Lokale politiek wordt vaak gezien als een tweederangs politiek, die minder tot de verbeelding spreekt dan de landelijke politiek. Toch is die vergelijking met de landelijke politiek niet terecht. De lokale politiek heeft een aantal bijzondere eigenschappen waarmee ze zich onderscheidt van politiek op andere bestuursniveaus. Het is politiek, maar niet zoals we politiek doorgaans aanschouwen.

Dit boek gaat over de kernkwaliteiten van de lokale politiek. Hiermee wordt vanuit uiteenlopende invalshoeken een actueel beeld geschetst van de stand van zaken in de lokale politiek. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: de lokale politieke betrokkenheid van burgers, de politieke rollen die zij in de gemeente vervullen, de wisselwerking met politieke processen op andere bestuursniveaus en het functioneren van politieke partijen. Het boek is bedoeld voor raadsleden, raadsgriffiers, studenten, wetenschappers, journalisten, adviseurs en anderen die geïnteresseerd zijn in de praktijk van de lokale politiek.

Auteursinformatie

Dr. Marcel Boogers is politicoloog en bestuurskundige. Hij is verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag