Delinquente meisjes

Achtergronden, risicofactoren en interventies

AnneMarie Slotboom, T.M.L. Wong, C Swier en T.C. van der Broek 9789089745347 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

De aanpak van jeugdcriminaliteit is al enkele jaren speerpunt van justitiebeleid. Binnen het beleid staan het evidence-based werken, het werken volgens de What Works-benadering en het verminderen van recidive hoog op de agenda. Ook de aandacht voor specifieke doelgroepen, waaronder meisjes, is een belangrijk onderdeel binnen het beleid en de  uitvoering van het beleid. De vraag is of meisjes wel de juiste aanpak krijgen om recidive te verminderen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang inzicht te krijgen in de achtergronden van delinquente meisjes.

Dit onderzoek laat de recente omvang van meisjescriminaliteit zien, maar richt zich vooral ook op de relatie tussen de achtergronden en risicofactoren van delinquente meisjes en bestaande gedragsinterventies. Op basis van literatuuronderzoek zijn de risicofactoren voor delinquentie bij meisjes in kaart gebracht. Vervolgens is empirisch onderzoek gedaan naar de achtergrond en de risicofactoren van meisjes die zelf rapporteren over hun delinquentie, van meisjes die verdacht zijn van het plegen van een delict en van meisjes die veroordeeld zijn voor een delict. Risicofactoren van deze meisjes zijn vergeleken met bestaande (effectieve) interventies zowel in binnen- als buitenland met als doel te kijken of deze interventies geschikt zijn voor meisjes, aangepast zouden moeten worden om beter aan te sluiten bij de problematiek van delinquente meisjes, of dat mogelijk geheel nieuwe interventies ontwikkeld zouden moeten worden.

Doelgroep

Dit boek is interessant voor criminologen, strafrechtjuristen, orthopedagogen en beleidsmedewerkers bij politie en justitie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag