Multicultureel politiewerk

Lianne Kleijer-Kool 9789462360204 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Hoe reageert de politie op de migratie van personen uit allerlei landen in de wereld met hun eigen gedragingen en opvattingen? De politie is als gezicht van de overheid beeldbepalend. Zij treedt 24/7 op in de ‘frontlinie’ en als er geweld wordt gebruikt.
Dit etnografische onderzoek biedt levendige en gedetailleerde voorbeelden van hoe de Nederlandse politie in de dagelijkse realiteit reageert op de multiculturalisering van de samenleving. De auteur liep meer dan een jaar met de uitvoerende politie mee en mocht alle fasen van het politiewerk, ook bij het oplossen van interetnische conflicten, observeren.
De reactie van de Nederlandse politie kent twee werkelijkheden. Ze ontwikkelen zich ten dele los van elkaar, als gescheiden werelden, maar ze zitten elkaar ook in de weg. Op politiek-bestuurlijk niveau wordt het beleid al dertig jaar gekenmerkt door top-down beheersing, met een nadruk op structuur, uniformiteit en resultaat. Dit frustreert echter het alledaagse werk in de onderste regionen van de politieorganisatie en is contraproductief voor de praktijk. De straatdienders lopen aan tegen de onprotocolleerbaarheid van hun werk. In die werkelijkheid gaat het om situationele beleidsvorming en autonomie van street-level bureaucrats en is er aandacht voor politiecultuur, informele relaties, percepties en gedrag. Ondanks alle pogingen tot standaardisering is het hectische en complexe politiewerk in deze wijken juist gevarieerd. Bovendien scharen deze praktische probleemoplossers hun allochtone clientèle onder dezelfde ‘doelgroep’ zoals door de politie beschreven in alle landen en tijden, namelijk ‘gajes en gekken’.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers op het gebied van criminologie en straf(proces)recht en (beleids)medewerkers Openbaar Ministerie en politie.

Auteursinformatie

Lianne Kleijer-Kool werd geboren op 8 juni 1981 te Ameide. In 2004 studeerde zij aan de Universiteit Utrecht (cum laude) af in de culturele antropologie. Voor haar afstudeeronderzoek naar jeugdige ontkennende verdachten was zij prijswinnaar van de Parool Nationale Scriptieprijs. Een jaar later rondde zij (cum laude) haar master criminologie af aan dezelfde universiteit. Van 2005 tot 2007 was zij als docent in de minor Jeugd en Criminaliteit werkzaam bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode verrichtte zij, in opdracht van FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, onderzoek naar conflicten en politiewerk in multiculturele achterstandswijken aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot 2013 was zij als promovenda aan dit instituut verbonden.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag