Recidive na een reclasseringscontact

Overzicht en analyse van de terugval van personen na beƫindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009

S. Zebel, D.L. Alberda en B.S.J. Wartna 9789462364059 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering voeren werkstraffen uit en houden toezicht op personen die te maken krijgen met justitiële voorwaarden. Voor de reclasseringsorganisaties zijn werkstraffen en toezichten belangrijke middelen om criminaliteit te helpen voorkomen en de recidive onder justitiabelen terug te dringen. Zij hebben het WODC gevraagd de werkgestraften en ondertoezichtgestelden toe te voegen aan het vaste onderzoek van de Recidivemonitor.
Dit rapport doet verslag van de eerste stappen in de ontwikkeling van een systeem voor periodieke metingen van de uitstroomresultaten van beide groepen. Het geeft een overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn voor de metingen, het beschrijft de recente ontwikkeling en achtergronden van de terugval van werkgestraften en ondertoezichtgestelden en bevat een verdiepende analyse aan de hand van gegevens uit de Recidive Inschattingsschalen (RISc), het instrument dat de organisaties gebruiken bij de screening van hun cliënten.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor juristen, beleidsmedewerkers ministeries en medewerkers Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag