Ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders

Risico's op criminaliteit en radicalisering?

Richard Staring, Fiore Geelhoed, G├╝her Aslano?lu, Jing Hiah en Mieke Kox 9789462364295 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

‘Turkse migranten zijn slecht geïntegreerd in de Nederlandse samenleving,’ aldus sommige journalisten, academici, politici en veiligheidsdiensten diem Turkse Nederlanders in verband brengen met allerhande sociaaleconomische en sociaal-culturele achterstanden. Ook Turks-Nederlandse jongeren worden in deze berichten regelmatig in verband gebracht met criminaliteit en radicalisering. Het is echter de vraag of dit zorgelijke beeld over Turkse migranten en hun nakomelingen in de Nederlandse samenleving terecht is. In dit onderzoek beschrijven we op basis van een uitgebreide literatuurstudie verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. Hierbij gaan we in op de relaties die er in de literatuur worden gelegd tussen ontwikkelingen in maatschappelijke posities enerzijds en risico’s op criminaliteit en radicalisering anderzijds.

Via gesprekken met jongvolwassen Turkse Nederlanders en leden van Turkse zelforganisaties en professionals, geven wij concrete betekenissen aan deze recente ontwikkelingen. Hoe ervaren Turkse jongeren het onderwijs? Hoe gaan deze jongeren in hun alledaagse leven om met discriminatie en drijft uitsluiting hen in de handen van nationalistische politieke groeperingen? Welke rol speelt religie in hun leven en voelen zij zich aangetrokken tot een meer radicale islam? Zien deze jongeren zichzelf als Nederlander of oriënteren zij zich vooral op Turkije? De antwoorden van de jongeren op deze vragen laten in combinatie met de beschreven ontwikkelingen een beeld zien van een sterk gedifferentieerde groep die zich langzaam maar zeker uit een achterstandspositie omhoog werkt en waarbij extremistisch gedachtegoed nauwelijks weerklank lijkt te vinden.

Doelgroep

Dit boek biedt inzichten die relevant zijn voor wetenschappers, beleidsmakers en anderen die zich beroepsmatig bezighouden met vraagstukken van integratie, criminaliteit en radicalisering.

Auteursinformatie

Richard Staring werkt als bijzonder hoogleraar bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Fiore Geelhoed
is als universitair docent verbonden aan de sectie Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Güher Aslanoglu
is als promovenda verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.
Jing Hiah
en Mieke Kox zijn als promovendae verbonden aan de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag