Stoppen met druggebruik en criminaliteit

Een verhaal van vallen en opstaan, van rugzakjes en vangnetten

Charlotte Colman 9789462365544 | 1e druk, 2015
Budh

Beschrijving

Eens een dief, altijd een dief.. Eens een druggebruiker, altijd een druggebruiker?

Al enkele decennia is het onderzoek naar criminele carrières een populair thema. Lange tijd focusten criminologen zich op het bestuderen van factoren die een individu ertoe brengen een criminele carrière aan te vatten. Recent zien we binnen het criminologisch onderzoeksdomein nu ook een stijgende belangstelling voor het onderzoek naar het beëindigen van een criminele carrière en de keerpunten die een rol spelen in dit proces.In dit onderzoek gaat de auteur op zoek naar de elementen die een rol spelen in de carrière van druggebruikende delinquenten, een unieke populatie delictplegers die in eerder onderzoek naar stoppen met criminaliteit onderbelicht bleef. Uit diverse onderzoeken weten we al heel wat over het proces dat een individu ertoe brengt te starten met druggebruik én met criminaliteit. In dit boek onderzoekt de auteur de andere kant van het verhaal. Ze gaat op zoek naar de mogelijke verbanden die er bestaan tussen het stoppen met druggebruik én criminaliteit, bij druggebruikende delinquenten. Hoe verlopen beide stopprocessen en welke keerpunten spelen hierin een rol? Zorgen huisje-tuintje-boompje voor een kantelmoment in hun druggebruikende en criminele carrière? Of hervallen deze personen steeds in oude patronen?

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen en beleidsmedewerkers (drugs)hulpverlening en reclassering.

Auteursinformatie

Charlotte Colman is licentiate in de Criminologie (UGent) en doctor in de Criminologie (UGent). In 2007 startte ze als wetenschappelijk onderzoekster aan de onderzoeksgroep ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP), Vakgroep Strafrecht en Criminologie (UGent). Van 2012 tot 2014 was ze aan deze vakgroep verbonden als academisch assistente Drugsfenomenen, Drugsbeleid en Strafrechtelijk Beleid. Sinds 2014 is ze verbonden als doctor-assistent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht (UGent). Haar onderzoeksexpertise situeert zich voornamelijk binnen (evaluatieonderzoek) van alternatieve afhandelingen voor druggebruikende delinquenten, de samenwerking tussen justitie en de drughulpverlening, het optimaliseren van de meting naar druggerelateerde criminaliteit en desistance onderzoek bij druggebruikende delinquenten.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2020 | Boom uitgevers Den Haag