Autisme in orthopedagogisch perspectief

Ilse Noens en Rien van IJzendoorn (redactie) 9789047300328 | 1e druk, 2007
Budh

Beschrijving

Kinderen met autisme en hun ouders bevinden zich in een problematische opvoedingssituatie. De orthopedagogiek moet deze opvoedingssituatie analyseren en perspectief op verbetering ontwikkelen. In dit boek wordt de balans opgemaakt en in kort bestek weergegeven welke vooruitgang er de afgelopen decennia is geboekt in onderzoek en klinische praktijk rond mensen met autisme.

In het eerste deel beschrijven wetenschappers de stand van zaken op het gebied van autismeonderzoek op drie niveaus: het gedragsniveau, het cognitief-psychologische niveau en het neurobiologische niveau. In het tweede deel staat de orthopedagogische vraagstelling centraal. Orthopedagogische wetenschappers trachten de inzichten in de aard en oorzaken van autisme om te zetten in klinisch bruikbare diagnostische instrumenten en interventies.

Doelgroep

Autisme in orthopedagogisch perspectief is primair bedoeld voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs, en voor professionals in de klinische praktijk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag