Wat is onderzoek?

Praktijkboek voor methoden en technieken voor het hoger onderwijs

Nel Verhoeven 9789059316713 | 4e druk, 2011 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

De 5e druk van Wat is onderzoek? verschijnt eind mei 2014. De 4e druk blijft beschikbaar tot 1 juli 2014. 

Wat is onderzoek?
is een heldere inleiding in methoden en technieken van onderzoek. Het geeft antwoord op vragen als: wat is ‘onderzoek doen’ eigenlijk, hoe zet je een onderzoek op, welke stappen moet je nemen, hoe verzamel je gegevens en welke valkuilen zijn er?

Deze vierde, geheel herziene druk maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken bijzonder inzichtelijk. Het neemt de student aan de hand om stap voor stap de vaardigheid van het onderzoeken te leren. De nadruk ligt daarbij op het verrichten van praktijkonderzoek, waarvan alle stadia worden doorlopen: van het opzetten van een onderzoek, het verzamelen van gegevens en het analyseren van resultaten, tot het trekken van conclusies en het beoordelen van onderzoeksverslagen. Door veel recente voorbeelden wordt steeds de link gelegd met de praktijk.

Bij het boek hoort een website met uitwerkingen van de opgaven, extra verdiepingsmateriaal, ontwerpcasussen, voorbeeld-datasets, powerpointpresentaties en een inleiding in het gebruik van spss. Tevens vindt u hier het erratum dat verschenen is bij de vierde druk.

Doelgroep

Wat is onderzoek? is geschikt als inleiding voor studenten in het hoger onderwijs, maar dient ook als naslagwerk voor praktijkonderzoek.

Auteursinformatie

Nel Verhoeven (1961) is hoofddocent Methodenleer & Statistiek aan het University College Roosevelt in Middelburg. Daarnaast deed zij onderzoek naar statistiekonderwijs aan universiteiten en hogescholen, waarop zij in 2009 promoveerde. Tevens leidt zij het Institute for Undergraduate Research Eleanor.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag