Citymarketing voorbij de hype

Ontwikkelingen, analyse en strategie

Gert-Jan Hospers, Wouter Jan Verheul en Frans Boekema (redactie) 9789059316775 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Bij de meeste Nederlandse gemeenten staat citymarketing hoog op de beleidsagenda. Van Den Helder tot Terneuzen en van Valkenburg tot Groningen investeren bestuurders vol enthousiasme in de marketing van hun stad. Met nieuwbouwprojecten, evenementen en campagnes trachten gemeenten bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen aan te trekken en voor de stad te behouden. Leek de toenemende aandacht voor citymarketing aanvankelijk nog een hype, nu is het thema niet meer weg te denken uit het lokale beleid. Citymarketing is een heus vakgebied geworden met eigen netwerken, congressen en discussiefora. Voldoende reden om de balans op te maken en de ontwikkelingen in de citymarketing eens kritisch te beschouwen. Wat is de opgave van citymarketing en wie zijn er zoal bij betrokken? Welke instrumenten staan de citymarketeer ter beschikking en hoe kunnen ze worden ingezet? Hoe bepaal je de identiteit van de stad en welke rol speelt de gebouwde omgeving daarbij? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van citymarketing? Dit soort vragen en nog meer antwoorden vindt de lezer in Citymarketing voorbij de hype. In het boek geven zeventien deskundigen uit de wetenschap en de advieswereld in kort bestek hun visie op citymarketing. Die bundeling van analyses levert tal van interessante inzichten, methoden en lessen voor de beleidspraktijk op. Het boek geeft de stand van zaken in de citymarketing weer en is daarmee verplichte kost voor iedereen die in het vakgebied zit of er zich in wil verdiepen.

Doelgroep

Interessant voor bestuurskundigen, beleidsmakers bij gemeenten en provincies, city- en regiomarketeers en (universitaire) studenten bestuurskunde en sociale en economische geografie.

Auteursinformatie

Citymarketing voorbij de hype is geredigeerd door Gert-Jan Hospers, Wouter Jan Verheul en Frans Boekema. Het boek bevat bijdragen van Gregory Ashworth, Frans Boekema, Miriam Brouwer, Maikel Gijzen, Gert-Jan Hospers, Willem Kruidhof, Maike de Lange, Angelique Lombarts, Hans Mommaas, Joep Mourits, Cees-Jan Pen, Pieter van Ree, Gerlof Rienstra, Huub Smulders, Mark van Twist, Wouter Jan Verheul en Sander Zondervan.

Prof. dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit en doceert economische geografie aan de Universiteit Twente. Drs. Wouter Jan Verheul is programmamanager en onderzoeker bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Prof. dr. Frans Boekema is hoogleraar economische geografie aan de Radboud Universiteit en doceert regionale economie aan de Universiteit van Tilburg.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag