Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

E.W. Kruisbergen, H.G. van de Bunt en Edward Kleemans 9789059319387 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is schaars. Zonder een goed inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland blijft de bestrijding daarvan in het luchtledige hangen. In dit rapport wordt op basis van uitgebreide bestudering van een groot aantal opsporingsonderzoeken een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken. Thema’s die aan de orde komen zijn: de rol van geweld in de georganiseerde criminaliteit; de rol van de omgeving bij de totstandkoming van georganiseerde criminaliteit; de contactpunten tussen illegaliteit en legaliteit; het verdienen, verdelen en besteden van criminele inkomsten; het witwassen van criminele inkomsten; het opsporen en afpakken van criminele inkomsten; en de schade die georganiseerde criminaliteit met zich meebrengt.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, (strafrecht)juristen, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, (strafrecht)advocatuur en beleidsmedewerkers justitie en politie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag