Foutloos Leren bij dementie

Een praktische handleiding

Maartje de Werd, Daniƫlle Boelen en Roy Kessels 9789059319394 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Foutloos Leren is een instructiemethode die effectief gebleken is voor het optimaliseren van het lerend vermogen van personen met ernstige geheugenstoornissen. Op deze manier kunnen alledaagse vaardigheden (opnieuw) geleerd worden, wat kan bijdragen aan zelfstandigheid en vergroting van het gevoel van eigenwaarde van bijvoorbeeld personen met dementie. Daarnaast kan dit een verlichting in zorgtaken betekenen voor mantelzorgers, wat er mogelijk toe leidt dat er pas later of in mindere mate een beroep wordt gedaan op professionele zorg. Ook voor personen die in instellingen wonen kan foutloos leren bijdragen aan een vermindering van de zorgafhankelijkheid.

De handleiding in dit boek beschrijft hoe het principe van Foutloos Leren praktisch toegepast kan worden en is bedoeld voor psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders en verpleegkundigen werkend in de zorgpraktijk. Er worden handvatten geboden voor het geven van instructies bij het (her)leren van vaardigheden aan personen met een verminderd leervermogen en tevens adviezen voor een positieve bejegening. Het boek bevat uitgewerkte praktijkvoorbeelden en geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het lerend vermogen van mensen met dementie. Daarnaast geeft het een inventarisatie van de behoefte aan gestructureerde leermethodes in de huidige ouderenzorg onder professionals. In het boek komt tot slot ook de implementatie van de handleiding aan bod, met aandacht voor reacties en suggesties van professionals.

Onder het tabblad 'extra materiaal' vindt u aanvullende informatie en instructiefilmpjes.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders en verpleegkundigen werkend in de zorgpraktijk.

Auteursinformatie

Drs. M.M.E. de Werd, neuropsycholoog en neuropsycholoog en onderzoeker, is werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud te Nijmegen en verbonden aan het Radboud Alzheimer Centrum (RAC).

Dr. D.H.E. Boelen, gezondheidszorgpsycholoog en onderzoeker, is werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud te Nijmegen en bij de Sint Maartenskliniek, divisie neurorevalidatie, te Nijmegen.

Prof. dr. R.P.C. Kessels, klinisch neuropsycholoog, is hoogleraar Neuropsychologie en hoofd van de sectie Neuro-en Revalidatiepsychologie van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij werkzaam bij de afdeling Medische Psychologie van het UMC st radboud te Nijmegen en is hij wetenschappelijk adviseur van de Korsakov-kliniek bij GGZ Vincent van Gogh te Venray.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag