Wat drijft de mens?

Inleiding persoonlijkheidsleer

Pleun van Vliet 9789059319448 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Dit boek vervangt het boek met de gelijknamige titel en het ISBN 978-90-8506-151-9. Het boek is ongewijzigd bijgedrukt, maar heeft een ander ISBN en logo gekregen. Voorheen werd het uitgegeven bij Uitgeverij Boom, sinds 2007 maakt het boek onderdeel uit van het fonds van Boom Lemma uitgevers. Aan de inhoud is niets gewijzigd.

Sinds de oudheid vragen mensen zich af wie zij in essentie zijn. ‘Wie ben ik?’ is daarmee een van de belangrijkste vragen in het menselijk bestaan; zij verwijst niet alleen naar de individuele existentie, maar naar de betekenis van het leven zelf. Het wekt dan ook geen verwondering dat door de tijd heen vele denkers zich over deze lastige kwestie hebben gebogen.

In de wetenschappelijke psychologie krijgt de speurtocht naar de definitieve aard van ons ‘ik’ gestalte in het onderzoek naar de persoonlijkheid. Binnen de persoonlijkheidsleer zijn in de afgelopen honderd jaar veel verschillende theorieën ontwikkeld over wat het menselijke karakter inhoudt en hoe het verklaard moet worden. Deze theorieën kunnen ingedeeld worden in vijf hoofdstromingen: de psychoanalyse, het behaviorisme, het humanisme, het cognitivisme en de biologische traittheorie. Geen van deze stromingen heeft tot op heden het raadsel van wat persoonlijkheid is kunnen oplossen, maar iedere theorie biedt vanuit haar eigen invalshoek een fascinerende blik op die mysterieuze innerlijke kern die maakt dat wij nu eenmaal zijn wie wij zijn.

In dit boek worden de vijf hoofdstromingen in de persoonlijkheidsleer aan de hand van het werk van hun aartsvaderen uitgebreid beschreven binnen hun historische en filosofische kaders. Aan de orde komt het werk van Sigmund Freud, Burrhus Frederic Skinner, Carl Ransom Rogers, George Alexander Kelly en Hans Jürgen Eysenck.

Doelgroep

Dit boeiende en zeer leesbare studieboek is geschreven voor studenten die verbonden zijn aan een sociale studie binnen het hoger onderwijs.

Auteursinformatie

Pleun van Vliet was achttien jaar lang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent persoonlijkheidsdiagnostiek en persoonlijkheidsleer. Sinds 2009 werkt zij als universitair docent Forensische Psychiatrie en Psychologie bij het Willem Pompe Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
Pleun van Vliet is daarnaast GZ-psycholoog en werkt als diagnosticus bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. In 2010 vertaalde zij samen met Rein Gerritsen Het Lucifer Effect, het standaardwerk van Philip Zimbardo over zijn roemruchte Stanford Prison Experiment uit de jaren 1970.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag