Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering

Onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering

R. Poort en K. Eppink 9789089741301 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Veiligheid staat hoog op de politieke agenda. De reclassering speelt daarin als onderdeel van de strafrechtsketen een belangrijke rol. In mei 2006 is de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering Reclassering ingesteld om de minister van Justitie te adviseren over een meerjaren onderzoeksprogrammering op het terrein van de reclassering. Daartoe heeft de commissie eerst gereconstrueerd welke theorieën en veronderstellingen als grondslag hebben gediend voor de visie, het beleid en het werk van de reclassering. Deze reconstructie leidde tot een aantal onderzoeksvragen over de geldigheid van deze theorieën en veronderstellingen. Om hierop antwoorden te vinden heeft de commissie de auteurs van dit rapport een literatuuronderzoek laten doen.

Dit onderzoeksrapport bevat een uitgebreid overzicht van onderzoeken naar de effectiviteit en kwaliteit van de reclasseringswerkzaamheden.

De auteurs laten zien welke beleidstheorieën en -aannames van de reclassering juist zijn, en dus welke leemten in de kennis er zijn. Ook laten zij zien welke daarvan, gezien doel en taken van de reclassering, het meest prangend zijn en waarvoor verder onderzoek van belang is.

Doelgroep

Bestemd voor Justitie en (onderzoekers) reclassering.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag