Wet & Geschiedenis Wet bestuur en toezicht

W.H. Bossenbroek, E.H.F. Haantjes en M.F.E. de Waard-Preller (redactie) 9789089747822 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Op 1 januari 2013 trad de Wet bestuur en toezicht in werking. Deze wet introduceerde onder andere het monistisch bestuursmodel (one-tier board), een beperking van het aantal toezichthoudende functies van bestuurders en commissarissen/toezichthouders van grote nv’s, bv’s en stichtingen en een voorschrift voor een evenredige verdeling van zetels tussen vrouwen en mannen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote nv’s en bv’s. Tevens wijzigde de wet de wetgeving met betrekking tot het tegenstrijdig belang en de interne aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

In de reeks parlementaire geschiedenisboeken Wet & Geschiedenis verschijnt de bundel Wet & Geschiedenis Wet bestuur en toezicht, die de totstandkoming en achtergrond van deze nieuwe regelgeving inzichtelijk en begrijpelijk maakt. Hierin wordt per regeling, gebaseerd op de officiële nieuwe wetgeving, de gehele parlementaire geschiedenis van de Wet bestuur en toezicht (inclusief de reparatiewet) getoond, een compare met oude wetgeving en het overgangsrecht. Voorts zijn de consultatiedocumenten en een aantal in de parlementaire geschiedenis aangehaalde commentaren ‘uit de praktijk’ opgenomen.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, maar ook voor personen die de wet Bestuur en Toezicht in de praktijk toepassen.

Auteursinformatie

Mr. W.H. Bossenbroek is notaris te Amsterdam. Mr. E.H.F. Haantjes is professional support lawyer notariaat. Mr. M.F.E. de Waard-Preller is notaris te Rotterdam. Allen zijn werkzaam bij NautaDutilh N.V. Van de hand van deze redactie verscheen reeds de bundel Wet & Geschiedenis Flex-B.V.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag