Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek

Nadine Gorissen, P.M.C. Dekkers en Hans Nijhuis 9789089747884 | 20e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De reeks Belastingrecht, Met de wet in de hand wordt per studiejaar 2014/2015 vervangen door de reeks Belastingheffing. 

Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek
is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Daarnaast kan het ook goede diensten bewijzen in het kader van belastingrecht als inleidend of bijvak voor juristen, economen en bedrijfskundigen.
De belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets Belastingwetten.

Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schema’s en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting.

Bij dit theorieboek hoort Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Werkboek. In het werkboek zijn meerkeuzevragen, vraagstukken en een grote hoeveelheid actuele examenopgaven PDL, SPD, AA en RB opgenomen. In Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Uitwerkingen zijn de bijbehorende uitwerkingen te vinden. Daarnaast is er een website beschikbaar met extra oefenstof en aanvullend materiaal: www.belastingrechtmetdewetindehand.nl.

Doelgroep

Bestemd voor studenten en docenten in het hoger economisch onderwijs (Fiscale Economie, Bedrijfseconomie en Commerciële Economie), SPD, PDL en Accountant-Administratie-consulent/Certificerend Accountant (AA/CA) en beroepsopleidingen van diverse breoepsorganisaties (bv. het Register Belastingadviseurs). Daarnaast is het geschikt als naslagwerk voor de beroepspraktijk.

Auteursinformatie

Paul Dekkers is werkzaam bij de Belastingdienst. Nadine Gorissen is verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag