Van een andere orde

Over private ordehandhaving

J.G. Brouwer en A.E. Schilder (redactie) 9789089749260 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Private partijen nemen steeds vaker de zorg voor orde en veiligheid op zich. Horeca-uitbaters en winkeliers straffen tegenwoordig eigenhandig wangedrag af. Exploitanten van seksbedrijven bestrijden mensenhandel en onvrijwillige prostitutie. Woningbouwcorporaties zetten huurders uit huis als ze elders in de wijk overlast veroorzaken. Niet de overheid, maar de KNVB legt de zwaarste sancties aan hooligans op, zelfs voor het verstoren van de openbare orde ver buiten het stadion. Gemeenten huren meer en meer private beveiligers in om de openbare orde te handhaven. Niet zonder reden heeft de particuliere beveiligingsbranche deze eeuw een onstuimige groei doorgemaakt. Niemand zal ontkennen dat maatschappelijke problemen privaatrechtelijk effectief kunnen worden aangepakt, althans indien een private partij voldoende is toegerust om de naleving van opgelegde sancties af te dwingen. Rechtsstatelijk roept de ontwikkeling echter vragen op. Het verzekeren van orde en veiligheid is op goede gronden eeuwenlang een kerntaak van de overheid geweest.

Kunnen we de handhaving van de openbare orde ongestraft privatiseren? Komen er geen fundamentele rechten in de knel? Voldoet de kwaliteit van rechtsbescherming bij private ordehandhaving bijvoorbeeld aan de minimumeisen? Weet het publiek wanneer het met private ordehandhaving en particuliere ordehandhavers te maken heeft? Is de verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid voldoende geborgd?

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bestuursrecht juristen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag