Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose 'multi-probleem' gezinnen

Tessa Verhallen 9789462363663 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Zogeheten multi-probleem gezinnen en gezinsinterventies in deze gezinnen staan in Nederland de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling van de media en politiek vanwege gezinsdrama’s en tekortschietende hulpverlening. Tegen deze achtergrond buigen onder andere wetenschappers, beleidsmakers en hulpverleners zich over de vraag hoe gezinsinterventies meer succesvol zouden kunnen zijn. In dit boek wordt het fenomeen multi-probleem gezinnen vanuit vijf verschillende perspectieven belicht, want welke gezinnen zijn nu eigenlijk ‘multi-probleem’ gezinnen en met welke problemen hebben zij te maken? Het ontrafelen van het fenomeen multi-probleem gezin en kennis van hulpverleningsrelaties zijn van belang alvorens inzicht te geven in de vraag hoe gezinsinterventies in deze gezinnen verbeterd kunnen worden.
Een etnografisch onderzoek naar dertig alleenstaande moedergezinnen van Nederlandse en Nederlands Curaçaose afkomst die met meervoudige problemen kampen, maakt inzichtelijk hoe zij aankijken tegen hun problemen en de hulp die aan hen wordt verleend. Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan een duidelijker beeld van ‘multi-probleem’ gezinnen en gezinsinterventies om zodoende handvatten te kunnen aanreiken om gezinsinterventies bij te stellen waardoor ze in de toekomst meer effect hebben.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor beleidsmedewerkers van hulpverleningsinstanties en de (gemeentelijke) overheid, onderzoekers social work en criminologen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag