Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers

Een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak

Edward van der Torre, M. Gieling, Monique Bruinsma en M. Jans 9789462363830 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Deze publicatie gaat over bedreiging en intimidatie van politie- of OM-medewerkers door burgers. Het betreft een overzichtsstudie, gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, landelijke enquêtes, vraaggesprekken en casusonderzoek. Vier thema’s komen uitgebreid aan bod:
• De aard en achtergronden van bedreigingen en intimidatie;
• De gevolgen van bedreigingen en intimidatie;
• De gewenste en ondervonden aanpak;
• De kwaliteit van aanpak en interventies.

De beschrijvingen zijn herkenbaar voor professionals. Het geeft een beeld van omstandigheden die zorgen dat bedreigde medewerkers zich geraakt voelen. Vooral bedreigingen in de privésfeer hebben veel impact. Bedreigde medewerkers voelen zich gesteund door specialisten of bazen die, in persoonlijke contacten, adviezen en maatregelen bespreken die zijn gebaseerd op materiedeskundigheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor politie, politiewetenschappers, studenten van de Politieacademie, medewerkers Openbaar Ministerie en rechterlijke macht, en beleidsambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag