Analyseren in kwalitatief onderzoek

Denken en doen

Hennie Boeije 9789462363977 | 2e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Hoe pak je het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijf je de eindrapportage?
Analyseren in kwalitatief onderzoek biedt een stappenmodel voor de systematische analyse van gegevens in kwalitatief onderzoek. De onderzoeker krijgt inzicht in de keuzen in de onderzoeksopzet en leert de vaardigheden om zelfstandig een onderzoek uit te voeren én om de kwaliteit van andermans onderzoek te beoordelen. De theorie wordt geïllustreerd met veel voorbeelden, tips, vragen en verwijzingen naar recente literatuur.

Doelgroep

Analyseren in kwalitatief onderzoek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar ook onderzoekers in de praktijk kunnen er een belangrijk houvast aan hebben.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag