Fenomeenonderzoek gokzuilen

Toine Spapens en Monique Bruinsma 9789462366305 | 1e druk, 2015
Budh

Beschrijving

Gokzuilen zijn laptops, tablets of smartphones die vooral in (horeca)gelegenheden waar de clientèle overwegend van Turkse herkomst is, ter beschikking staan om op sportwedstrijden te gokken. De wedstrijden en de quoteringen worden via het internet aangeboden, maar het inzetten op de wedstrijden en het uitkeren van eventuele speelwinsten gebeurt contant in de gelegenheid waar de gokzuil staat. Deze kansspelvorm is in Nederland illegaal. De jaarlijkse omzet wordt geraamd op € 37 miljoen en daarmee gaat het om een van de belangrijkste clandestiene vormen van gokken in ons land.

Dit boek bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop de exploitatie van gokzuilen in Nederland is georganiseerd, naar de omvang van het probleem en de criminele achtergrond van de betrokken actoren en naar de mogelijkheden om het fenomeen (beter) te bestrijden. Deze studie werd uitgevoerd door Tilburg University en Bureau Bruinsma, in opdracht van de Kansspelautoriteit.

Doelgroep

Deze studie is niet alleen interessant voor degenen die zich interesseren voor kansspelen of misdaadproblemen, maar nadrukkelijk ook van belang voor beleidsmakers die zich bezighouden met reguleringsvraagstukken.

Auteursinformatie

Prof. dr. Toine Spapens is hoogleraar Criminologie aan Tilburg University, Law School. Hij deed onderzoek naar illegale vormen van gokken en manipulatie van sportwedstrijden in Nederland en naar de regulering van kansspelen. Daarnaast verrichtte hij in de afgelopen jaren uiteenlopende studies naar zware en georganiseerde misdaad en de bestrijding daarvan.

Drs. Monique Bruinsma verricht vanuit haar eigen bureau onderzoek op het terrein van veiligheid en criminaliteit (www.bureaubruinsma.nl). Zij voerde fenomeenanalyses en beleidsevaluaties uit ten behoeve van politie, gemeenten en andere instanties, met name op het vlak van geweld en georganiseerde misdaad, zoals naar de smokkel van en handel in illegale vuurwapens.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag