Praktijkgericht juridisch onderzoek

Geertje van Schaaijk 9789462900622 | 2e druk, 2015
Budh

Beschrijving

In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd aangeboden. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een onderzoeksmodel en de methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. Er wordt uiteengezet wat dit type onderzoek inhoudt en waarin het zich onderscheidt van andere typen onderzoek. De volgende zeven hoofdstukken gaan over de activiteiten die een onderzoeker verricht: oriëntatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumenteren en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een hoofdstuk gewijd. Hierin wordt uitgelegd wat de activiteit inhoudt, waarom deze nuttig of nodig is en welke eisen er aan een goede uitvoering worden gesteld. De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk is het meest uitgebreid en ambachtelijk. Er worden praktische adviezen gegeven voor een effectieve en efficiënte aanpak van de onderzoeksactiviteit. Ten slotte gaat hoofdstuk negen over de beoordeling van een rapport van een praktijkgericht juridisch onderzoek.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs en hun begeleiders. Zij vinden in dit boek een gemeenschappelijk kader voor de uitvoering en begeleiding van een praktijkgericht juridisch onderzoek.

Auteursinformatie

Mr. dr. G.A.F.M. van Schaaijk is sinds 2007 werkzaam aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Zij geeft les in verschillen- de juridische vakken, methoden en technieken van onderzoek en rechtssociologie. Van 1990 tot 2007 heeft zij als universitair docent o.a. de vakken leeronderzoek in de master Nederlands recht, juridische vaardigheden en rechtsvinding ontwikkeld en verzorgd.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag