Hoofdlijnen milieubestuursrecht

A.A. Freriks, J. Robbe, B.J. Schueler, G.M. Broek, A.B. Blomberg, A.M. Keessen en A.M. Rijswick 9789462901018 | 3e druk, 2015
Budh

Beschrijving

Dit boek behandelt de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke milieurecht ofwel het milieubestuursrecht. Daarbij staat het Nederlandse milieurecht weliswaar centraal, maar dit wordt stevig ingebed in het Europese en internationale milieurecht. Zonder die inbedding kan het milieurecht ook al lang niet meer worden begrepen.

Het boek is primair bedoeld voor het onderwijs op universiteiten en hogescholen, maar is zeker ook bruikbaar in de praktijk. In voetnoten is naar vele bronnen verwezen, zodat de lezer na het bestuderen van de hoofdlijnen weet hoe en waar hij zich verder in de stof kan verdiepen.

Auteursinformatie

Dit boek is geschreven door acht auteurs die allen zijn of waren verbonden aan het Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS te Utrecht. Annelies Freriks, Ben Schueler en Marleen van Rijswick zijn respectievelijk hoogleraar Dier en recht, Bestuursrecht, in het bijzonder Omgevingsrecht en Europees en nationaal waterrecht. Jan Robbe is universitair hoofddocent. Barbara Beijen, Berthy van den Broek en Andrea Keessen zijn universitair docent. Aletta Blomberg is bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de Erasmus Universiteit.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag